Thu. Apr 18th, 2024
Spread the love

Bakit nga ba hindi si Andres Bonifacio ang naging pambansang Bayani sa Pilipinas?

Bagamat si Jose Rizal ang “tinatawag” na pambansang bayani ng Pilipinas may panahon din na isunulong ang pagboto kay Andres Bonifacio na gawing siyang Pambansang Bayani. Ayon sa Historian na si Teodoro Agoncillo, si Jose Rizal lamang ang itinuturing pambansang bayani ng bansa na hindi galing sa mga pinuno ng himagsikan. Kaya marami ang naniniwala na ang pagka-pambansang bayani ni Jose Rizal ay “state sponsored” noong panahon ng mga Amerikano. (Source: Wikipedia)

Noong mga panahon kasi na ito sinasakop ng Amerikano ang Pilipinas kaya marami ang nagsasabi na hindi pwede si Andres Bonifacio dahil ang gusto nya ay isang revolutionary government para makawala sa mga Espanol. Si Jose Rizal ay mas peaceful ang paraan niya ng paghihimagsik at nataon na ang kaniyang tinatalakay madalas ay hindi ang Amerikano kundi ang mga Kastila din. Pwede daw kasi na magambala ang peaceful na pagpasok ng America sa Pilipinas noong mga panahon na iyon kung si Andres Bonifacio ang nahirang na pambansang Bayani.

Sa mga sang-ayon naman sa pagiging national Hero ni Jose Rizal, matatandaan na ang mga sinulat ni Rizal na mga libro gaya ng La Liga Filipina noon ay ginamit ng mga katipunero bilang inspirasyon sa kanilang himagsikan at na-consider na honorary president si Jose Rizal ng Katipunan bago mamuno si Andres Bonifacio. Pero matatandaan din natin na noong panahon na niyaya nina Andres Bonifacio si Rizal sa Katipunan para magkaroon ng rebolusyon ay hindi pumayag si Jose Rizal dahil naniniwala siya sa mas mapayapang paraan ng himagsikan.

Si Andres Bonifacio Bilang Pambansang Bayani

Ang pagkilala kay Andres Bonifacio bilang pambansang bayani ay may malalim na batayan sa kanyang kontribusyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Bonifacio ay itinuturing na isa sa mga pinakamahalagang lider ng Himagsikang Filipino laban sa kolonyalismong Espanyol.

Bilang tagapagtatag ng Katipunan (KKK) , isang lihim na samahan na naglalayong magkaroon ng kalayaan mula sa pamumuno ng mga Kastila, si Bonifacio ay naging pangunahing tulay sa pagsasanay at pag-oorganisa ng mga Pilipino mula sa iba’t ibang sektor ng lipunan upang lumaban para sa kalayaan ng bansa. Ang kanyang liderato at determinasyon ay nagtulak sa maraming Pilipino na sumapi sa himagsikan at lumaban para sa kanilang karapatan at kalayaan.

Si Jose Rizal Bilang Pambansang Bayani

Ang desisyon na kilalanin si Jose Rizal bilang pambansang bayani ng Pilipinas ay unang ginawa sa pamamagitan ng Kongreso ng Pilipinas noong 1901 sa ilalim ng Batas Blg. 243. Ang batas na ito ay nagtakda ng Pebrero 22 bilang Araw ng Pag-alaala kay Jose Rizal, at ang kanyang kapanganakan ay ginawang isang pambansang pagdiriwang.

Ang pagtalaga kay Rizal bilang pambansang bayani ay batay sa kanyang mahalagang kontribusyon sa pagsulong ng nasyonalismo at paglaban sa kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Bilang isang manunulat, iskolar, at bayani, ipinahayag ni Rizal ang kanyang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng kanyang mga akda at kilos. Ang kanyang mga nobela tulad ng “Noli Me Tangere” at “El Filibusterismo” ay nagbigay-diin sa mga pang-aabuso at katiwalian ng mga Kastila sa bansa, na nag-udyok sa mga Pilipino na magmulat at kumilos para sa kanilang kalayaan.

Bukod sa kanyang kontribusyon sa pagsusulat, ipinakita rin ni Rizal ang kanyang dedikasyon sa pagtataguyod ng edukasyon at kanyang pagiging isang ehemplo ng kabutihan at integridad sa kanyang pamumuhay. Ang kanyang pagkamatay sa pamamagitan ng firing squad noong Disyembre 30, 1896, ay nagbigay inspirasyon at nagpasidhi sa pananaw ng mga Pilipino sa kanilang pakikibaka para sa kalayaan mula sa kolonyalismong Espanyol.

Sa kabuuan, ang mga nagtala at sumuporta sa pagtanggap kay Jose Rizal bilang pambansang bayani ay itinuturing ang kanyang kontribusyon bilang pangunahing instrumento sa pagpapalakas ng nasyonalismo at pagpapalakas ng Pilipinong identidad. Ang kanyang paninindigan, husay, at pagmamahal sa bayan ay nag-iwan ng permanenteng marka sa kasaysayan ng Pilipinas, kaya’t ito ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit siya itinuturing bilang pambansang bayani.

Sino ang nagsulong ng batas para gawing Pambansang Bayani si Jose Rizal?

Ang Batas Blg. 243, na nagtakda ng Pebrero 22 bilang Araw ng Pag-alaala kay Jose Rizal at nagbigay sa kanya ng opisyal na pagkilala bilang pambansang bayani ng Pilipinas, ay isinulong at isinumite ni Ginoong Eusebio Roque. Si Ginoong Roque ay isang mambabatas at miyembro ng Kongreso ng Pilipinas noong panahon ng Amerikano, at siya ang pangunahing nagsulong ng panukalang batas na ito.

Ang batas na ito ay ipinasa ng Kongreso ng Pilipinas noong 1901, noong panahon ng Unang Republika ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng Estados Unidos. Sa pamamagitan ng batas na ito, nililinaw at isinusulong ang pagtanaw sa kabutihan at kontribusyon ni Jose Rizal sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanyang araw ng kapanganakan, Pebrero 22, ay opisyal na itinakda bilang isang pambansang pagdiriwang na tinuturing na Araw ng Pag-alaala kay Jose Rizal.

Mayroon bang Batas na na-aprobahan para sa National Hero ng Pilipinas?

Walang nasusulat na batas kung sino talaga ang na proklama na National Hero ng Pilipinas. Ang mga batas na naisulong sa taas ay mga nominations lamang at walang na proclame batay sa mga batayan ng pagpili ng National Hero ng bansa. Ang merong makikita sa Pilipinas ay ang tinatawag na “implied” declaration dahil may mga araw ng pag-alala sa mga Bayani gaya ng Rizal Day (December 30) at Bonifacio day (November 30) na makikita galing sa website ng National Comission for Culture and Arts.

Sa kasalukuyan sa mga libro na lumabas na para sa schools sa mababa at mataas na paaralan ang karaniwang turo ay si Jose Rizal ang nahirang na Pambansang bayani o National Hero ng Pilipinas. Kaya karamihan na sa atin sa modernong panahon si Jose Rizal ang Pambansang Bayani na itinuturing.

Iba pang mga Babasahin

Talambuhay ni Jose Rizal (Buod)

Bakit si Jose Rizal ang Naging Pambansang Bayani ng Pilipinas?

Talambuhay ni Andres Bonifacio (Buod)

Bakit naging Bayani si Andres Bonifacio?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *