Wed. Jun 19th, 2024
Spread the love

Si Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas, ay ipinanganak noong Hunyo 19, 1861, sa Calamba, Laguna. Dito ay nagsimula ang kanyang paglaki at pagbuo ng kanyang mga pananaw sa buhay. Narito ang ilang mahahalagang aspeto sa buhay ni Rizal noong siya ay bata pa.

Mga Mahalagang Pangyayari sa kabataan ni Jose Rizal

Pamilya at Edukasyon: Si Rizal ay isinilang sa isang kilalang pamilya sa Calamba. Ang kanyang ama ay si Francisco Mercado Rizal, isang magsasaka at negosyante, habang ang kanyang ina ay si Teodora Alonso Realonda, isang mahusay na maybahay. Si Rizal ay nagkaruon ng maayos na edukasyon sa kanilang tahanan bago siya ipinadala sa Biñan, Laguna, kung saan siya nag-aaral sa ilalim ni Justiniano Aquino Cruz.

Kabatiran sa Wikang Kastila: Bata pa lamang si Rizal ay marunong nang magbasa at sumulat ng Kastila. Siya ay nag-aral ng unang aritmetika, Latin, at iba pang asignatura sa ilalim ni Leon Monroy, isang guro sa Calamba.

Pakikilahok sa mga Palabas: Si Rizal ay mahilig sa sining at kultura. Noong bata pa siya, nakilahok siya sa mga palabas sa kanyang bayan, kung saan ipinakikita na siya ay may talento sa pagsayaw at pag-arte.

Pagtuturo ng Ina: Si Teodora Alonso, ang kanyang ina, ang naging pangunahing guro ni Rizal noong siya ay bata pa. Siya ang nagturo kay Rizal ng kanyang unang aralin bago siya napadala sa Biñan.

Pag-akyat sa Kalangitan: Noong siya ay 9 na taong gulang pa lamang, nagkaruon si Rizal ng isang kakaibang karanasan. Samantalang nagmamasid siya ng kalangitan, isang paru-paro ang bumagsak at nagpatuloy sa pag-akyat patungo sa langit. Ang karanasang ito ay umano’y nagbigay ng malalim na kahulugan kay Rizal.

Ang mga karanasang ito ay nagbigay-daan sa pagsibol ng pagpapahalaga ni Rizal sa edukasyon, kanyang pagpapahayag ng damdamin sa pamamagitan ng sining, at pagkamulat sa mga isyu ng kanyang panahon na naging pundasyon ng kanyang mabisang pag-asa para sa pagbabago sa lipunan.

Mga mahalagang Taon sa kabataan ni Jose Rizal

Narito ang ilang mahahalagang pangyayari sa buhay ni Jose Rizal noong siya ay bata pa, kasama ang taon ng pangyayari:

Si Jose Rizal noong 11 years old siya.

1861: Isinilang si Jose Rizal noong Hunyo 19 sa Calamba, Laguna. Binigyan siya ng pangalan na Jose Rizal Mercado ng parish priest Rev. Rufino Collantes at ni Rev. Pedro Casañas bilang sponsor

1862: Ang parokyal na simbahan ng Calamba at ang mga kanonikal na aklat, kasama ang aklat kung saan ipinasok ang mga talaan ng binyag ni Rizal, ay sinunog.

1864: Sa edad na halos tatlong taong gulang, natutunan ni Rizal ang alpabeto mula sa kanyang ina.

1865: Noong siya ay apat na taong gulang, ang kanyang kapatid na si Conception, ang walong anak sa pamilya Rizal, ay namatay sa edad na tatlo. Sa pagkakataong ito naalala ni Rizal ang totoong pagpatak ng kanyang mga luha sa unang pagkakataon.

1865 -1867: Sa panahong ito tinuruan siya ng kanyang ina kung paano magbasa at magsulat. Ang kanyang ama ay kumuha ng isang kaklase na nagngangalang Leon Monroy na, sa loob ng limang buwan hanggang sa kanyang (Monroy) kamatayan, ay nagturo kay Rizal ng mga simulain ng Latin. Sa mga oras na ito, dalawa sa pinsan ng kanyang ina ang madalas na bumisita sa Calamba. Si Tiyo Manuel Alberto, nang makita si Rizal na mahina ang katawan, ay nag-aalala sa pisikal na pag-unlad ng kanyang batang pamangkin at itinuro sa huli ang pagmamahal sa bukas na hangin at nabuo sa kanya ang isang malaking paghanga sa kagandahan ng kalikasan, habang si Tiyo Gregorio, isang iskolar, ay nagtanim sa isip ng batang lalaki ang pagmamahal sa edukasyon. Pinayuhan niya si Rizal: “Magsikap at gampanan ang bawat gawain nang maingat; matutong maging matulin at masinsinan; maging malaya sa pag-iisip at gumawa ng mga larawan ng lahat ng bagay.”

1868: Kasama ang kanyang ama, naglakbay si Rizal sa Antipolo upang tuparin ang panata ng kanyang ina na dalhin ang bata sa Dambana ng Birhen ng Antipolo sakaling makaligtas siya at ang kanyang anak sa pagsubok ng paghahatid na halos naging sanhi ng buhay ng kanyang ina. Mula roon ay tumuloy sila sa Maynila at binisita ang kanyang kapatid na si Saturnina na noon ay nag-aaral sa La Concordia College sa Sta. Ana.

1869: Nagsimula siyang mag-aral ng mga leksiyon sa kanyang ina, si Teodora Alonso.

1872: Ipinadala si Rizal sa Biñan, Laguna, upang mag-aral sa ilalim ni Maestro Justiniano Aquino Cruz.

1876: Nagtapos si Rizal ng pag-aaral sa Biñan at nagsimula siyang magtungo ng Manila para sa mas mataas na edukasyon.

1877: Pumasok si Rizal sa Ateneo Municipal de Manila, isang kilalang paaralan sa Manila, kung saan siya nag-aral ng mga mataas na antas.

1882: Nagsimula siyang mag-aral ng medisina sa University of Santo Tomas.

Ang mga naunang taon ng buhay ni Rizal ay nagbigay-daan sa kanyang pag-unlad bilang isang indibidwal, ang kanyang pagtanggap ng edukasyon, at ang maagang pagpukaw sa kanyang kamalayan ukol sa mga isyu sa lipunan. Ang mga kaganapan sa kanyang kabataan ay nagbukas daan sa kanyang paglago bilang isang makata, manunulat, at pambansang bayani ng Pilipinas.

Iba pang babasahin tungkol kay Jose Rizal

Mga Babae sa Buhay ni Jose Rizal

Mga Kasabihan ni Jose Rizal

Mga Kapatid (na Babae) ni Gat Jose Rizal

Bakit si Jose Rizal ang Naging Pambansang Bayani ng Pilipinas?

Talambuhay ni Jose Rizal (Buod)

2 thoughts on “Buhay ni Jose Rizal noong Bata pa Siya”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *