Sun. May 19th, 2024
Spread the love

Ang titulong “Ama ng Wika” ay ibinigay kay Manuel L. Quezon dahil sa kanyang naging papel at kontribusyon sa pagsusulong at pagpapahalaga sa wikang pambansa ng Pilipinas, ang Filipino. Ipinanganak noong Agosto 19, 1878, si Quezon ay naging pangulo ng Komonwelt ng Pilipinas mula 1935 hanggang 1944.

Ang mga sumusunod ay ilan sa mga pangunahing dahilan kung bakit itinuturing si Manuel L. Quezon bilang Ama ng Wika:

Pagsulong ng Surian ng Wikang Pambansa (SWP):

Isa sa mga pangunahing hakbang na ginawa ni Quezon para sa wikang pambansa ay ang pagtatatag ng Surian ng Wikang Pambansa (SWP) noong 1937. Ang misyon ng SWP ay itaguyod, paunlarin, at panatilihin ang wikang pambansa.

Pagpapahalaga sa Kultura at Identidad:

Binigyan ni Quezon ng diin ang kahalagahan ng sariling kultura at wika bilang instrumento ng pagpapahayag ng kasaysayan at identidad ng mga Pilipino.

Pagpapatibay ng Batas Komonwelt Blg. 184:

Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nilagdaan ni Quezon ang Batas Komonwelt Blg. 184 noong Nobyembre 13, 1936, na nagtatakda ng pagsasakatuparan ng isang pambansang wika. Ito ang nagtakda ng pagsusulong ng wikang pambansa at itinatag ang SWP.

Pag-usbong ng Filipino:

Bunga ng kanyang mga pagsusumikap, naging opisyal na wika ang Filipino noong 1959, na sumasaklaw sa mga varianteng rehiyonal ng Tagalog.

Ang pangalang “Ama ng Wika” ay naglalarawan ng kanyang pangunahing bahagi sa pagbuo at pagtataguyod ng wikang pambansa ng Pilipinas. Ang kanyang ambag sa pagpapaunlad at pagpapahalaga sa wikang Filipino ay nananatili bilang isang mahalagang bahagi ng kanyang pamanang pangwika.

Kailan naging ama ng wikang pambansa si Manuel Quezon

Si Manuel L. Quezon ay mas kilala bilang “Ama ng Wikang Pambansa” dahil sa kanyang malaking kontribusyon sa pagtataguyod at pagpapahalaga sa wikang pambansa ng Pilipinas, ang Filipino. Bagaman walang tiyak na petsa kung kailan naging opisyal na tinaguriang “Ama ng Wikang Pambansa” si Quezon, maaaring ituring na siya ay naging itinuturing na ganap na “Ama ng Wikang Pambansa” noong panahon ng kanyang pamumuno bilang Unang Pangulo ng Komonwelt ng Pilipinas.

Ang Komonwelt ng Pilipinas ay itinatag noong 1935, at si Quezon ay nagsilbing unang pangulo nito mula 1935 hanggang 1944. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, itinatag ni Quezon ang Surian ng Wikang Pambansa (SWP) noong 1937, isang ahensya na nagkaruon ng pangunahing papel sa pag-unlad at pagsusulong ng wikang pambansa. Ang pagpapalaganap ng Tagalog at pag-unlad nito patungo sa Filipino ay naging pangunahing layunin ng kanyang administrasyon.

Ang kontribusyon ni Quezon sa pagpapahalaga at pagtataguyod sa wikang pambansa ng Pilipinas ang nagdala sa kanya ng titulong “Ama ng Wikang Pambansa.” Ang pariralang ito ay nagsasaad ng mataas na pagtanaw sa kanyang malaking papel sa pagbuo at pag-unlad ng wikang pambansa ng Pilipinas.

Iba pang Babasahin:

Bakit Binaril si Jose Rizal sa Bagumbayan?

Buhay ni Jose Rizal noong Bata pa Siya

Bakit naging Bayani si Ninoy Aquino Jr?

Bakit naging Bayani si Andres Bonifacio?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *