Sun. May 19th, 2024
Spread the love

Si Jose Rizal, isang makabagong bayani ng Pilipinas, ay kilala hindi lamang sa kanyang mga akda at mga sulatin kundi pati na rin sa kanyang mga kasabihan. Narito ang ilang mga kilalang mga kasabihan na pinasikat ni Jose Rizal:

“Ang hindi magmahal sa kanyang wika ay mahigit pa sa hayop at malansang isda.”

– Ang kasabihang ito ay nagpapahayag ng kahalagahan ng pagmamahal at pagrespeto sa sariling wika. Isinulat ni Rizal ang pahayag na ito sa kanyang akdang “Sa Aking mga Kababata.”

“Ang kabataan ang pag-asa ng bayan.”

– Isa itong paalala na ang mga kabataan ay may mahalagang papel sa pagpapabuti at pag-angat ng bansa. Ipinahayag ni Rizal ang kanyang pananampalataya sa potensyal ng kabataan sa pagbabago.

“He who does not love his own language is worse than an animal and smelly fish.”

– Ito ay ang bersyon sa Ingles ng unang kasabihan na nabanggit. Ipinapaabot nito ang kahalagahan ng pagmamahal sa sariling wika sa pandaigdigang komunidad.

“Ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit pa sa malansang isda.”

– Isa pang bersyon ng kasabihang ito na nagsusuri ng halaga ng wika bilang bahagi ng kultura at pagkakakilanlan ng isang tao.

“Ang tao’y ipinanganak na malaya, at walang dapat magtangkang agrabyado sa kanyang kalayaan.”

– Binibigyang-diin ni Rizal ang karapatan ng bawat tao na maging malaya at hindi dapat pagkaitan ng kalayaan.

“Ang hindi magmahal sa kanyang bayan ay higit pa sa hayop at malansang isda.”

– Sa kasabihang ito, ipinapakita ni Rizal ang kahalagahan ng pagmamahal sa bayan bilang pundasyon ng pagmamahal sa kalayaan at katarungan.

“Ang Pilipino ay may malasakit na hindi lamang sa kanyang sarili kundi sa buong bayan.”

– Ipinapakita nito ang kahalagahan ng bayanihan at pagmamahal sa kapwa Pilipino.

“Si Rizal ay hindi lamang isang bayani ng Pilipinas, siya ay bayani ng buong mundo.”

– Isinasaad nito ang pagkilala kay Rizal bilang isang makabagong bayani at tagapagtanggol ng karapatan at katarungan sa pandaigdigang komunidad.

“Huwag tayong maging dayuhan sa sarili nating bayan.”

– Ipinapaalala nito ang kahalagahan ng pag-unlad at pag-angat ng sariling bansa bago ang ibang lugar.

“Ang edukasyon ang susi sa kaharian ng kalayaan.”

– Ipinapakita nito ang kahalagahan ng edukasyon sa pagpapabuti ng kalagayan ng bansa at pagpapalaya sa isipan ng tao.

“Ang pag-ibig sa bayan ay hindi nasusukat sa oras ng kalamidad, kundi sa araw-araw na pagtuturing at pagtupad sa ating mga tungkulin.”

– Ipinapakita nito ang diwa ng pagmamahal sa bayan na hindi lamang nauugma sa mga pagkakataon ng krisis kundi sa pangaraw-araw na buhay ng bawat mamamayan.

“Ang lipunan na walang mga kababaihan ay parang ibong walang pakpak.”

– Ipinapakita nito ang kahalagahan ng papel ng kababaihan sa lipunan at ang kanilang kontribusyon sa pag-usbong ng bansa.

Mga Kasabihan galing sa Nobelang El Filibusterismo

“Ano sa makatwid ang isang Unibersidad? Isang institusyon para hindi matuto? Nagtitipon-tipon ba ang ilang tao sa ngalan ng kaalaman at pagtuturo para hadlangang matuto ang iba?”

“Pinag-uusapan siya ng lahat dahil mayaman… Bumabalik ang mga sundalo mula sa mga kampanya, may sakit at sugatan, ngunit walang dumadalaw sa kanila!”

“Isa rin akong Espanyol, pero bago ang pagiging Espanyol ay tao ako at bago ang Espanya ay sa ibabaw ng Espanya ay ang kanyang dangal, ang matataas na prinsipyo ng moralidad, ang mga walang-hanggang prinsipyo ng hindi nagbabagong katarungan!”

“Nawalan muli ng isang oras ang buhay ng bawat kabataan, saka isang bahagi ng kaniyang karangalan at paggalang sa sarili, at kapalit ang paglaki sa kalooban ng panghihina ng loob, ng paglalaho ng hilig sa pag-aaral, at pagdaramdam sa loob ng dibdib.”

“Mga mamamayan din ang mga bumubuo ng gobyerno at sila ang higit na nakapag-aral.’
‘Ngunit tulad po ng ibang tao, nagkakamali kaya hindi dapat maging bingi sa kuro-kuro ng iba.”

“Nasa isip ng lahat na ang gobyerno, bilang isang institusyong likha ng tao, ay nangangailangan ng tulong ng lahat, nangangailangan ito ng magpapakita at magpapaalam sa mga tunay na pangyayari.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *