Wed. Jun 12th, 2024
Spread the love

Francisco Dagohoy, pinanganak Francisco Sbilang endrijas ay isang anon Bol-sino ang humahawak ng pagkakaiba ng pagkakaroon ng humantong ang pinakamahabang pag-aalsa sa kasaysayan ng Pilipinas, ang mga bantog ni Francisco Dagohoy na paghihimagsik.

Ang paghihimagsik laban sa mga Espanyol kolonyal na pamahalaan, naganap sa isla ng Bohol mula 1744 hanggang 1829, humigit-kumulang 85 taon

Sa isang isla noon sa Bohol ay may isang Paring heswita na nagngangalang Padre Morales ang nag-utos sa isang Pulis upag hulihin ang isang masamang tao.

Sa pagsunod na ito ng pulis, siya ay namatay At nang dalhin ang bangkay ng pulis sa simbahan upang mabendisyunan, ay tumangi si Pasre Morales at humingi muna ng bayad para gawin ito. Ang pulis ay kapatid ni Francisco Dagohoy, Nagalit si Francisco dagohoy, at sinabing hindi dapat humingi ng bayad ang pari dahil namatay ang kapatid nito sa pagsunod sa utos ni Padre Morales.

Ibinalita ni Francisco Dagohoy ang nangyari sa mga kababayan at niyang mag-alsa ang mgaito laban mga kastila.

Halos umanib ang lahat ng tao sa isla na iyon sa himagsikan ni Dagohoy Napatay si Padre Morales at ang kasama nitong pari. Nagtagal ng mahigit 80 taon ang rebolusyong iyon at maraming beses na nabigo ang mga Kastila na pahintuin ito.
Sa mga bundok nagtatag ang mga kuta niila ang mga magigiting ng Plipino sa pangunguna ni dagohoy. Taong 1828, nagpadala ng malaking hukbo ng mga sundalo ang mga Kastila sa bohol na siyang nagtapos sa himagsikan iyon.

Si Francisco Dagohoy ay palagi lang at hindi maalis sa mga pahina ng kasaysayan ng Pilipinas, hindi lamang bilang isang mabuting kapatid na lalaki at isang magiting tao, ngunit din bilang isang lider ng Filipino pinakamahabang pag-aalsa sa kasaysayan.

Iba pang mga Bayani

Talambuhay ni Diego Silang (Buod)

Gabriela Silang

2 thoughts on “Talambuhay ni Francisco Dagohoy (Buod)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *