Thu. Apr 18th, 2024
Spread the love

Si Gabriela Silang ay ang matapang na asawa ni Diego Silang. Nang mamatay ang asawa.,ipinagpatuloy nito ang himagsikan. Subalit nadakip ito sa Abra at pinatay ng mga Kastila sa paamagitan ng pagbitay nong Septyembre 20,1763.

Si Gabriela Silang ay ipinanganak bilang Maria Josefa Gabriela CariƱo Silang noong Marso 19, 1731 sa Caniogan, Ilocos Sur Santa, Ilocos Sur. Siya ay ang pagpapakasal laban sa kanyang kagustuhan nang siya ay isa pa lamang menor de edad. Ang lahat ng mga pangyayaring iyon ay pawang kagustuhan lamang ng kanyang ama. Natupad ang nais ng ama ni Gabriela nang napunta kay Gabriela ang kayamanan ng kanyang asawa nang ito ay namatay at siya ay maagang nabiyuda.

Lumipas ang ilang taon at napangasawa naman ni Gabriela si Diego Silang. Magiting na lumaban si Diego sa mga Kastila at napalaya ang Vigan. Sila ay nanirahan sa Vigan magmula noong Setyembre, 1762, hanggang sa mamatay si Diego at muli nitong pagkabiyuda.

Ang naudlot na pakikipaglaban ni Diego Silang ay buong giting niyang ipinagpatuloy. Subalit sa kasamaang palad, ang kanyang puwersa ay nawalang laban sa libu-libong lakas ng mga Kastila at kawalan iteres ng mga Ingles nang nilagda ng kasunduan sa pagtatapos ng Pitong Taong Digmaan sa Paris noong Pebrero, 1763. Si Gabriela ay dinakip at binitay noong Setyembre 29, 1763. Siya ay tinaguriang Unang Babaing Heneral at Unang Babaing Martir dahil sa kanyang katapangan at kagitingan para sa kapakanan ng bayan.

One thought on “Gabriela Silang”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *