Tue. May 14th, 2024
Spread the love

Si Jerry Treñas ay isang politiko at kasalukuyang alkalde ng Lungsod ng Iloilo sa Pilipinas. Siya ay ipinanganak noong ika-13 ng Hulyo 1966 sa lungsod ng Iloilo. Ang kanyang ama ay si Oscar Garin Treñas, isang dating alkalde ng lungsod at dating kongresista ng Iloilo, samantalang ang kanyang ina ay si Doris Garin Treñas, isa rin sa mga naging alkalde ng lungsod.

Bilang isang bata, nakatapos si Jerry ng kanyang elementarya at sekondarya sa Ateneo de Iloilo. Matapos nito, nag-aral siya ng pre-law sa University of the Philippines Diliman at nagtapos ng kanyang Bachelor of Laws degree sa Ateneo de Manila University. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, nagtrabaho siya bilang isang abogado sa isang law firm sa Maynila bago siya bumalik sa Iloilo upang magtayo ng sariling law firm.

Noong 1995, tinawag siya ng kanyang ama upang tumakbo bilang kongresista ng Iloilo City. Kahit na walang karanasan sa pulitika, nanalo si Jerry bilang kongresista at nagsilbi siya sa posisyon ng tatlong termino hanggang 2004. Sa loob ng kanyang panunungkulan, nakatulong siya sa pagpapalakas ng mga programa para sa edukasyon, kalusugan, at kabuhayan ng mga taga-Iloilo.

Noong 2004, tumakbo siya bilang alkalde ng lungsod ng Iloilo at nanalo sa eleksyon. Nagsilbi siya sa posisyon ng tatlong termino hanggang 2013. Sa loob ng kanyang panunungkulan, nakatulong siya sa pagpapalakas ng imprastruktura sa lungsod, kasama na ang pagpapagawa ng mga bagong kalsada, tulay, at mga pasilidad para sa mga negosyo. Nakapagpababa rin siya ng crime rate sa lungsod at nakatulong sa pagpapalago ng turismo sa rehiyon.

Noong 2019, tumakbo siya muli bilang alkalde ng lungsod ng Iloilo at nanalo sa eleksyon. Sa kanyang kasalukuyang panunungkulan, patuloy siyang nagtataguyod ng mga programa para sa kaunlaran ng lungsod, kabilang ang pagpapabuti ng serbisyo sa kalusugan, edukasyon, at kabuhayan ng mga taga-Iloilo.

Ano ang mga nagawa ni Jerry Treñas sa Pilipinas?

Bilang isang politiko sa Pilipinas, marami nang nagawa si Jerry Treñas sa kanyang panunungkulan. Narito ang ilan sa mga nagawa niya:

 1. Pagpapalakas ng imprastruktura: Sa kanyang mga termino bilang alkalde ng lungsod ng Iloilo, nakatulong siya sa pagpapagawa ng mga bagong kalsada, tulay, mga pasilidad para sa mga negosyo, at iba pang imprastruktura na nagpapabuti sa kundisyon ng lungsod.
 2. Pagsusulong ng programa para sa edukasyon, kalusugan, at kabuhayan: Nakatulong si Jerry Treñas sa pagpapalakas ng mga programa para sa edukasyon, kalusugan, at kabuhayan ng mga taga-Iloilo. Ito ay kasama ang mga programa para sa mga estudyante at mga pamilya na nangangailangan ng tulong.
 3. Pagpapababa ng crime rate: Nakapagpababa siya ng crime rate sa lungsod sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga programa para sa seguridad at pagpapatupad ng batas.
 4. Pagpapalago ng turismo: Nakatulong siya sa pagpapalago ng turismo sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapaganda ng mga pasilidad, pagpapalakas ng seguridad, at pagpapakalat ng impormasyon sa mga magagandang lugar na pwedeng bisitahin.
 5. Pagsulong ng mga programa para sa mga mahihirap: Nakatulong siya sa pagpapalakas ng mga programa para sa mga mahihirap sa lungsod. Kasama rito ang mga programa para sa pagpapakain sa mga nangangailangan, pagbibigay ng tulong sa mga magsasaka, at iba pang mga programa na tumutulong sa pag-angat ng kabuhayan ng mga taga-Iloilo.
 6. Pagsusulong ng mga proyekto para sa kalikasan: Bilang isang environmentalist, nakatulong siya sa pagsusulong ng mga proyekto para sa kalikasan sa rehiyon. Kasama rito ang mga programa para sa pagpapalawak ng mga parke at kagubatan, pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa mga environmental issues, at iba pang mga programa na may kinalaman sa pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa kalikasan.

Ang mga nagawa ni Jerry Treñas ay patunay na nangunguna siya sa pagpapalakas ng pamumuhay ng mga taga-Iloilo at sa pagtulong sa kanilang pag-unlad.

Ano ang aral sa Buhay ni Jerry Treñas?

Si Jerry Treñas ay isang pulitiko mula sa Iloilo City, Pilipinas. Sa kanyang mga karanasan sa buhay, maaari nating mapulot ang mga sumusunod na aral:

 1. Pagiging matatag sa harap ng mga pagsubok – Sa kanyang mga taong nagsilbi bilang alkalde, si Treñas ay napakaraming pagsubok na kanyang kinaharap. Sa kabila nito, nanatili siyang matatag at hindi sumuko sa kanyang mga tungkulin.
 2. Pagtitiwala sa sariling kakayahan – Si Treñas ay nagpakita ng kumpiyansa sa kanyang kakayahan upang mamuno sa kanyang bayan. Sa kanyang mga tagumpay sa paglilingkod, nakita natin kung paano ang pagtitiwala sa sarili ay maaaring magdulot ng tagumpay.
 3. Pagsunod sa tama at makatuwirang moralidad – Si Treñas ay kilalang nagpapakita ng matibay na moralidad at integridad sa kanyang mga tungkulin. Sa kanyang mga desisyon at aksyon, palaging sinusunod niya ang tamang moral at etikal na pamantayan.
 4. Pagpapahalaga sa pakikipagkapwa-tao – Sa paglilingkod niya sa kanyang bayan, palaging naka-pokus si Treñas sa pagpapabuti ng kalagayan ng kanyang mga kababayan. Sa pamamagitan ng kanyang pagpapahalaga sa pakikipagkapwa-tao, siya ay nagbigay ng tulong at serbisyo sa mga nangangailangan.
 5. Patuloy na pagkatuto at pag-unlad – Si Treñas ay patuloy na nag-aaral at nagsusumikap na magbigay ng mas magandang serbisyo sa kanyang bayan. Sa pamamagitan ng pagkatuto at pag-unlad, siya ay nakapagbigay ng mas mahusay na pamamahala at serbisyo sa kanyang mga nasasakupan.

Iba pang mga Buod ng Talambuhay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *